روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر افکار غیرمنطقی

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامیدانشکده روانشناسی و علوم تربیتی پایان نامه:جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینیموضوع :اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر افکار غیرمنطقی و تاب­آوری در معتادان به مواد مخدرتابستان 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی […]

حقوق

پایان نامه موافقتنامه دوجانبه تجاری ایران و افغانستان در خصوص بازارچه های مرزی

 پایان نامه رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغانپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “Ms “رشته  حقوق گرایش تجارت بین المللعنوان:موافقتنامه دوجانبه تجاری ایران و افغانستان در خصوص بازارچه های مرزی (مطالعه موردی دوغارون)زمستان 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالبچکیده 1فصل اول: کلیات تحقیق. 2مقدمه: 3 مسئله: 4ضرورت انجام […]

حقوق

پایان نامه پیامدهای جنگ بر حقوق کودکان

 پایان نامه رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغاندانشکده حقوقپایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته حقوق بین المللعنوان:پیامدهای جنگ بر حقوق کودکانتابستان 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده.مقدمه. 12 1.بیان مسئله و اهمیت موضوع 3 2.علت انتخاب موضوع. 5 3.روش تحقیق. 5 4.پرسش‌های تحقیق 5 […]

حقوق

پایان نامه پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بین‌الملل و افغانستان

 پایان نامه رشته حقوق  پایان نامه کار شناسی ارشد رشته‌ حقوق جزا و جرم شناسیعنوان پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بین‌الملل و افغانستان میزان(مهر) 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیدهیکی از معضلات پیچیده که جامعه جهانی را با  چالش جدی روبرو کرده است ، پدیده تروریزم است […]

حقوق

پایان نامه انطباق اقدامات گروه های تکفیری با موازین حقوق بین الملل

 پایان نامه رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامیواحد کرمانشاهدانشکده تحصیلات تکمیلیپایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل “M.A”عنوان:انطباق اقدامات گروه های تکفیری با موازین حقوق بین المللشهریور 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده: 1مقدمه: 2 فصل اول: کلیات، مفاهیم و پیشینه. 5 1ـ1. بخش اول: کلیات. […]

جغرافیا

پایان نامه جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه در جهان اسلام

 پایان نامه رشته جغرافیا (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده علوم انسانیگروه آموزشی جغرافیاپایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته: جغرافیا گرایش: سیاسی عنوانجایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه در جهان اسلام شهریور 1394فهرست مطالبعنوان                                                                                                      صفحهچکیده 1مقدمه 2فصل اول: کلیات تحقیق1-1 بیان مساله 41-2 پرسش اصلی تحقیق. 51-3 […]

جغرافیا

پایان نامه مقایسه تطبیقی تأثیرگذاری مؤلفه های ژئوپلتیک بر منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران

 پایان نامه رشته جغرافیا (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشت دانشکده علوم انسانیگروه آموزشی جغرافیا پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته:جغرافیا  گرایش: جغرافیای سیاسی عنوان:مقایسه تطبیقی تأثیرگذاری مؤلفه های ژئوپلتیک بر منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران تابستان 1394 فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 فصل اول. کلیات تحقیق   […]

جغرافیا

پایان نامه راهکارهای توسعه توریسم درمانی در مشهد مقدس

 پایان نامه رشته جغرافیا (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتدانشکده علوم انسانیگروه آموزشی جغرافیاپایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم عنوان:راهکارهای توسعه توریسم درمانی در مشهد مقدس نیمسال تحصیلی:اول 94-1393«فهرست مطالب    فصل اول                                  صفحه1-1 مقدمه 31-2 بیان مساله 41-3 ضرورت و […]

جغرافیا

پایان نامه  تاثیر حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بر ژئوپلتیک ایران

 پایان نامه رشته جغرافیا (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده علوم انسانیگروه آموزشی جغرافیاپایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته : جغرافیا                     گرایش: سیاسی      عنوان : تاثیر حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بر ژئوپلتیک ایران فهرست مطالبچکیده 1فصل اول  : کلیات تحقیق. 21-1-بیان مسأله 31-2-سوال تحقیق 41-2-1- سوال […]

جغرافیا

پایان نامه تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران

 پایان نامه رشته جغرافیا (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده علوم انسانیگروه آموزشی جغرافیاپایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته: جغرافیا گرایش: سیاسی  عنوان:تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران تابستان 1394فهرست مطالبعنوان                                                                                                        صفحهچکیده 1مقدمه 2فصل اول کلیات تحقیق1-1-بیان مساله 41-2-ضرورت تحقیق. 61-3- اهداف […]

جغرافیا

پایان نامه تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

 پایان نامه رشته جغرافیا (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتدانشکده تحصیلات تکمیلی گروه جغرافیا  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد(M.A)رشته جغرافیای سیاسی موضوع:تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران زمستان1393  فهرست مطالب                                                                                                                          صفحهچکیده                                                                                       1فصل اول: کلیات تحقیق1-1– بیان مسئله                                                                                                                          31-2- سوال تحقیق                                       […]

علوم سیاسی

پایان نامه بررسی و تبیین روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر

دانلود پایان نامه علوم سیاسی (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) بررسی و تبیین روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهراز نیمه دوم قرن نوزدهم تا استقلال کویتفهرست مطالب                                                                                                                                         صفحه  پایان نامه رشته علوم سیاسی بخش اول :کلیات تحقیق                                                                                                                           3       بخش دوم: جغرافیای طبیعی و انسانی کویت و بوشهر                                                                                 2فصل اول : […]

علوم سیاسی

پایان نامه بررسی تطبیقی سیاست های ایران و عربستان نسبت به خاورمیانه جدید

 پایان نامه رشته علوم سیاسی (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) دانشگاه آزاد اسلامی                          واحد کرمانشاه     دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشتهعلوم سیاسی (M.A) عنوان:بررسی تطبیقی سیاست های ایران و عربستان نسبت به خاورمیانه جدیدشهریور ماه 1394فهرست مطالبفصل اول : کلیات1-1-بیان مساله. 21-2-اهمیت و ضرورت […]

علوم سیاسی

پایان نامه عملکرد نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 88

 پایان نامه رشته علوم سیاسی (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) دانشگاه پیام نور دانشکده ی علوم انسانیمرکز غرب تهرانپایان نامهبرای دریافت مدرک کارشناسی ارشدرشته ی علوم سیاسیگروه علوم سیاسیعنوان پایان نامه :بررسی عملکرد نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 88سید احسان میرسیاراستاد راهنما :جناب آقای دکتر سید […]

حقوق

پایان نامه حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان

دانلود پایان نامه رشته حقوق  جامعه المصطفی- واحد کابلپایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوقگرایش جزا و جرم‌‌شناسیحمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستانمیزان (مهر) 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)چکیده: پروسه استخدام در افغانستان یکی از پروسه های کاملا پیچیده می باشد که تحت تاثیر تعامل سیاسی در […]