بایگانی دسته: رشته حسابداری

پایان نامه مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات کرمانشاهدانشکده مدیریت و حسابداری، حسابداریپایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته: حسابداریعنوان:مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت و ارتباط آن با واحد مالی شهریور 1393     فهرست مطالبچکیده 1فصل اول. … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت بسته هستند

پایان نامه مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه تهرانپردیس بین المللی کیش مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی شهریور ماه 1393     فهرست مطالبفصل اول:کلیات تحقیق1 مقدمه2 مساله اصلی تحقیق2 تشریح و بیان موضوع2 ضرورت انجام تحقیق3 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی بسته هستند

مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مناطق فازی

 پایان نامه رشته  مدیریت  واحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حسابداری عنوانمدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مفاهیم مناطق فازی درکارخانه کانی کاو بهمن 91       فصل اول :کلیات تحقیق.21-1مقدمه.21-2بیان موضوع تحقیق31-3مساله … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مناطق فازی بسته هستند

پایان نامه عدم اطمینان محیطی و بازار ارزشگذاری هموارسازی سود

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات تهران                   دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A) موضوع:عدم اطمینان محیطی و بازار ارزشگذاری هموارسازی سود دربورس اوراق بهادار تهران تابستان 92    … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه عدم اطمینان محیطی و بازار ارزشگذاری هموارسازی سود بسته هستند

پایان نامه صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه  آزاد اسلامی واحد گرمیدانشکده مدیریت و حسابداری پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد در رشته حسابداری عنوان موضوع:«صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران»شهریور 1393     فهرست مطالبفصل اول: کلیات تحقیق 11-1 مقدمه 21-2 تعریف موضوع … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران بسته هستند

پایان نامه ریسک دعوی قضایی خاص شرکت و کیفیت حسابرسی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات فارسدانشکده علوم پایهپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: حسابداری              گرایش: حسابداری عنوان:ریسک دعوی قضایی خاص شرکت و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  سال … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ریسک دعوی قضایی خاص شرکت و کیفیت حسابرسی بسته هستند

پایان نامه تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری  پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A عنوانتعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها تابستان 1393       فهرست مطالبعنوان                                                                                                                صفحه چکیده. 1فصل اولکلیات تحقیق1-1) مقدمه. 21-2) بیان … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها بسته هستند

پایان نامه تعیین رابطه ویژگیهای خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش

 پایان نامه رشته  مدیریت  (واحد کاشان)دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداری پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری عنوان:تعیین رابطه بین ویژگی های خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  مرداد … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین رابطه ویژگیهای خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش بسته هستند

پایان نامه تعیین رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و کارایی بازار

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشان  دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان: تعیین رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، شکاف قیمتی و کارایی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تابستان 1393     … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و کارایی بازار بسته هستند

پایان نامه رابطه نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی

 پایان نامه رشته  مدیریت   دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشان دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده شهریور ماه 1393                                                               فهرست مطالب  عنوان                                                                                                                    صفحه                              چکیده.1فصل اول:کلیات … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه رابطه نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بسته هستند

پایان نامه تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها 

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها  با نسبت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دی‌ماه 1393     … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها  بسته هستند

پایان نامه رابطه فراوانی بند‌های گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشان  دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین فراوانی بند‌های گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه در  بورس اوراق بهادار تهران شهریورماه1393       فصل اول:کلیات تحقیق1-1 … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه رابطه فراوانی بند‌های گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی بسته هستند

پایان نامه تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری شهریورماه 1393      فصل اول:کلیات تحقیق1-1 مقدمه  21-2 بیان موضوع و ابعاد … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود بسته هستند

پایان نامه تعیین رابطه سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در بورس

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداریپایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین رابطه سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در بورس بسته هستند

پایان نامه تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداریپایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شهریور … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی بسته هستند