مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، در شرایط فعلی اقتصاد ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی – اجتماعی

عنوان:

کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، در شرایط فعلی اقتصاد ایران

استاد راهنما:

دکتر نیکبخش جوادیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه. 2
تعریف مسئله. 4
هدف از تحقیق. 5
ضرورت تحقیق 6
شرایط و محدودیت های تحقیق7
راهنمای فصول آتی.9
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

پیشینه علمی تحقیق.11

فصل سوم: زمینه های علمی تحقیق

بازی چیست؟ 18
تفاوت میان تصمیم گیری و بازی22
طبقه بندی بازی ها23
ایستایی و پویایی23
تعارض منافع یا تشریک مساعی24
تعداد دفعات انجام بازی24
بازی ها از نظر اطلاعات25
ثابت یا متغیر بودن قواعد بازی26
همکارانه یا غیر همکارانه بودن بازی.26
برخی مفاهیم و اصطلاحات در زمینه بازی26

پ
استراتژی.26

پیامد27
عقلانیت27
آگاهی عمومی به قواعد بازی.28
تعادل28
برنامه ریزی استراتژیک چیست.29
مراحل مدیریت استراتژیک31
تدوین.31
اجرا32
ارزیابی32
برخی مفاهیم و اصطلاحات در برنامه ریزی استراتژیک33
استراتژیست33
بیانیه ماموریت33
فرصت و تهدید33
ضعف و قوت34
هدف بلند مدت.34
استراتژی .34
هدف سالانه34
سیاست.35
فصل چهارم : روش تحقیق

توصیف اجمالی شرایط کنونی اقتصاد ایران.37
نظریه تحقیق39
توصیفی بر کاربرد نظریه در فضای کنونی اقتصاد ایران.40
فروض حاکم.42
ت

فصل پنجم: محاسبات و یافته های تحقیق

تعریف شرایط و جزئیات بازی.47
تعریف متغیرهای بازی.49
هدف بازی.51
بررسی بازی از دید دولت51
بررسی بازی از دید شرکت56
تجزیه و تحلیل رفتار دولت و شرکت.59
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.63
محاسبه مطلوبیت دولت و شرکت.66
تحلیل حساسیت66
پیشنهادات.67
پیوست ها:

پیوست 1(متن کامل قانون هدفمند سازی یارانه ها). 69
منابع و مآخذ:

منابع و مآخذ 80
فهرست جداول:

جدول 1-5. 50

فهرست نمودارها:

نمودار 1-5. 53

ث
نمودار 2-5. 55

نمودار 3-5. 57
نمودار 4-5. 58
نمودار 5-5. 61
تکرار نمودار5-5.63
چکیده :
در این پژوهش سعی شده تا با مطالعه، بررسی و بکار گیری اصول نظریه بازی ها ، فرضیه ای جدید در زمینه بکارگیری تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها ارائه شود تا تاثیر تغییرات محیطی بوجود آمده در طول زمان را بر استراتژی های تدوین شده شرکت ها کمتر کند. به عبارت دیگر به شرکت ها کمک میکند تا با در نظر گرفتن دولت به عنوان یکی از بازیکنان این بازی رقابتی که سیاست های اقتصادی او، در نتیجه کسب شده از سوی آنان تاثیر مستقیم دارد، در هنگام برنامه ریزی استراتژیک بتوانند استراتژی های کارآمد تری را در برابر تغییرات و عدم قطعیت های موجود، تدوین کنند. همچنین برای درک بهتر فرضیه ارائه شده، به بررسی این فرضیه در شرایط کنونی اقتصاد ایران یعنی تغییر تعرفه حامل های انرژی، پرداخته شده است. از آنجا که این تغییر به عنوان استراتژی بکار گرفته شده از سوی یکی از بازیکنان این بازی یعنی دولت، مطرح شده است، تاثیر مستقیم بر برنامه ریزی بازیکن دیگر یعنی شرکت و همچنین عایدی او از این بازی خواهد داشت. دولت تسهیلات خود را به شرکت هایی ارائه می دهد که سیستم های بهبود دهنده مصرف انرژی را برای خود پیاده سازی کرده باشند. از طرفی شرکت ها نیز مخیر به پیاده سازی و یا عدم پیاده سازی چنین سیستم هایی در محل خود می باشند. بازی بوجود آمده بین دولت و شرکت ها تعریف گشته و سپس با تحلیل بازی بوجود آمده به کمک تئوری بازی ها، نقاط مختلف حیاتی شناسایی شد. برای مثال سطح تسهیلاتی که دولت باید به شرکت های پیاده کننده سیستم های بهبود دهنده مصرف انرژی بدهد تا آنها را ترغیب به این کار کند، چقدر است؟
مقدمه
در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در دنیای امروز، زمان و عدم قطعیت، نقش مهمی ایفا می کنند. تغییرات غیرقابل پیش بینی در محیط ، بسیاری از صنایع را زمین گیر ساخته و یا از صحنه رقابت حذف کرده است و پیش بینی ها را مورد آینده با شکست روبه رو ساخته است. سازمانها به طور غیرقابل پیش بینی با تکنولوژیهای جدید ، محصولات جدید و بازارهای جدید روبه رو می باشند و استراتژیهای تدوین شده، پاسخگوی نیاز آنها در چنین محیط پویا و متغیری نیست.[1]

در زمان کنونی سرعت سرسام آور تغییرات باعث شده است دنیایی از تجارت به وجود آید که روش های متداول مدیریت نمی توانند در آن محیط ها مناسب سازمان ها باشند. هنگامی که تغییرات به صورت جزئی بود، می توانستیم از تجربه استفاده کنیم و تجربه به تنهایی راهنمای خوبی به حساب می آمد. ولی هنگامی که تصمیمات جنبه استراتژیک دارند و به نتایج بسیارعمده غیرقابل برگشت می انجامند، نمی توان از تصمیم گیری های مبتنی بر قضاوت های شهودی و تجربه (مبتنی بر فلسفه های سنتی مدیریت) استفاده کرد.

در محیط تجارت کنونی، بیش از هر دوره و زمان گذشته، تنها چیزی که ثابت و پایدار مانده است همان پدیده «تغییر» می باشد. قدر مسلم اینکه آینده قابل پیش بینی نیست. اما نکته قابل توجه این است که سازمانها می توانند خود را برای مقابله با آن آماده کنند و این آمادگی سبب ایجاد مزیت رقابتی برای آنها می شود. هر چه تغییرات و عدم قطعیتها تشدید شود، مزیت رقابتی سازمانهایی که استراتژیهای پایدار و مقاوم را در برابر تغییرات تدوین کرده اند، نیز افزایش می یابد. سازمان های موفق آنانند که می توانند به شیوه ای اثربخش خود را با پدیده تغییر سازگار نمایند.اصل اساسی مدیریت استراتژیک این است که سازمان ها باید برای بهره جستن از فرصت های خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات خارجی یا کاهش دادن آنها درصدد تدوین استراتژی هایی برآیند . از آنجا که عدم قطعیت در محیط بتدریج به کانون توجهات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک تبدیل شده است، از طرفی متفکران این حوزه، روش های سنتی مطرح در برنامه ریز ی استراتژیک را که بر مبنای پیش بینیهای قطعی از آینده اقدام به تدوین استراتژی می کنند در مقابله با آشفتگی و تغییرات محیط ناکارآمد می بینند، لذا این روش ها در مواجهه با عوامل غیر قطعی و تغییرات محیطی ، کارایی خود را از دست می دهند[1] .

این مسأله، سبب پیدایش و محبوبیت ابزارها یی شده است که به برنامه ریزان، بینش و قدرت مواجهه با تغییرات محیطی را بدهند. ابزارهایی همچون برنامه ریزی استوکستیک ، برنامه ریزی سناریو ، آنالیز تصمیم گیری و تئوری بازی ها از این گونه می باشند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 95

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         asa.goharii@gmail.com