مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت شواهد گروه D8

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم­های اقتصادی اجتماعی

عنوان:

تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت شواهد گروه D8

استاد راهنما:

دکتر احمد جعفری صمیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق.1

1-1- مقدمه.1

1-2- تعریف موضوع تحقیق.1

1-3- اهمیت بررسی موضوع6

1-4- اهداف تحقیق.6

1-5- پرسش­های تحقیق6

1-6- فرضیات مساله 7

1-7- حدود تحقیق7

1-8- محدودیت­ها و موانع تحقیق7

1-9- ساختار نگارش تحقیق.7

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوع9

2-1- مقدمه9

2-2- مخارج دولت9

2-2-1- مهم­ترین نظریات مربوط به مخارج دولت11

2-2-1-1- علل رشد هزینه­ های دولت.11

2-2-1-2- تجزیه و تحلیل پیکاک و وایزمن ( اثر چرخ دنده­ای رشد دولت) .11

2-2-1-3- الگوی توسعه­ای دولت ( نظریه ماسگریو-روستو)  12

2-2-1-4- قانون واگنر.13

2-3- نرخ ارز14

2-3-1- انواع نام‌های ارز15

2-3-1-1- ارز دولتی15

2-3-1-2- ارز شناور15

2-3-1-3- ارز اکو16

2-3-1-4- ارز بازرگانی.16

2-3-1-5- ارز پشتوانه16

2-3-1-6- ارز ذخیره­ای.16

2-3-1-7- ارز عمده .16

2-3-1-8- ارز غیر­ رسمی17

2-3-2- انواع نرخ ارز.17

2-3-2-1- نرخ ارز حقیقی.17

2-3-2-2- نرخ ارز مؤثر اسمی.17

2-3-2-3- نرخ ارز مؤثر حقیقی.17

2-3-2-4- نرخ چند گانه ارز.17

2-3-2-5- نرخ رسمی ارز18

2-3-2-6- نرخ شناور ارز18

2-3-3- تعیین نرخ ارز18

2-3-4- منابع ارزی.19

2-3-5- مصارف ارزی19

2-3-6- کنترل ارز.20

2-3-7- قابلیت تبدیل ارز.20

2-3-8- نظام‌های ارزی.20

2-3-8-1- نظام نرخ ارز ثابت20

2-3-8-2- نظام نرخ‌های متعدد21

2-3-8-3- نظام نرخ‌های شناور22

2-3-9- نااطمینانی نرخ ارز.22

2-3-9-1- عوامل مؤثر بر تغییر نرخ ارز.23

2-3-9-2- ریسک نوسانات نرخ ارز24

2-3-9-3- نااطمینانی نرخ ارز و مخارج دولت25

2-4- تورم و مخارج دولت.27

2-5- تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت.30

2-6- دولت و دیدگاه­های موجود.31

2-7- مبانی نظری31

2-8- مروری بر مطالعات گذشته35

2-8-1- پژوهش‌های خارجی.35

2-8-2- پژوهش‏های داخلی.41

فصل سوم: روش تحقیق47

3-1- مقدمه.47

3-2- توصیف داده­ ها.47

3-3- اندازه‌گیری نااطمینانی52

3-3-1- الگوی آرچ52

3-3-2- الگوی گارچ و انواع آن.53

3-3-2-1- الگو گارچ نمایی.54

3-3-2-2- الگوی گارچ هم‌انباشته.54

3-3-2-3- الگوی گارچ چند متغیره.54

3-3-2-4- الگوی داده‌های تابلویی با رویکرد گارچ54

3-4- داده­های تابلویی.55

3-4-1- مزایای استفاده از داده­های تابلویی56

3-4-2- الگوی داده­های تابلویی.57

3-4-3- روش­های برآورد الگوی داده­های تابلویی.57

3-4-3-1- روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) .57

3-4-3-2- الگوی اثرات ثابت (الگوی حداقل مربعات با متغیر موهومی) .58

3-4-3-3- الگوی اثرات تصادفی (REM) 59

3-4-3-4- الگوی پارامترهای تصادفی.60

3-4-4- آزمون­های الگوی داده­های تابلویی.60

3-4-4-1- آزمون چاو60

3-4-4-2- آزمون بروش- پاگان62

3-4-4-3- آزمون هاسمن.63

3-4-5- آزمون ایستایی در داده­های ترکیبی64

3-4-5-1- آزمون لوین، لین و چو (LLC) 65

3-4-6- آزمون­های همجمعی داده­های تابلویی.66

3-5- معرفی الگوی اقتصاد­سنجی.68

فصل چهارم: یافته­ های پژوهش72

4-1- مقدمه.72

4-2- آزمون­های تشخیص بر روی داده­ ها.72

4-2-1- آزمون پایایی72

4-2-2- آزمون پایایی جملات پسماند.73

4-2-3- آزمون همجمعی میان متغیرها74

4-3- برآورد الگو.74

4-3-1- نتایج آزمون­ها75

4-3-2- نتایج برآورد و تفسیر ضرایب.76

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات79

5-1- خلاصه.79

5-2- نتیجه‌گیری79

5-3- پیشنهادات80

منابع.81

الف- منابع فارسی.82

ب-منابع خارجی.84

پیوست­.87

چکیده لاتین.95

 

فهرست جداول و نمودارها

جدول3-1- آمار توصیفی متغیر­های مورد استفاده در الگو طی دوره زمانی2013-198051

جدول4-1- بررسی پایایی متغیرهای مورد استفاده در الگو.73

جدول4-2- آزمون پایایی جملات پسماند Levin, Lin & Chu.74

جدول4-3- نتایج آزمون F لیمر75

جدول4-4- نتایج آزمون هاسمن.76

جدول4-5- برآورد الگو76

نمودار 3-1- نمودار مخارج دولت کشورهای گروه D8.52

چکیده

نااطمینانی به هر شکلی در اقتصاد کلان باعث ایجاد بی­ثباتی شده و تاثیر منفی در عملکرد      فعالیت­های کلان دارد. با توجه به اینکه نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می­شود، در مورد نااطمینانی شاخص­های مختلفی وجود دارد. در این پژوهش از شاخص نااطمینانی نرخ ارز استفاده می­شود. از آنجائیکه نااطمینانی نرخ ارز تاثیر منفی بر بخش خصوصی دارد. از طرف دیگر در فضای نااطمینانی با توجه به وظایف اقتصادی دولت (تخصیص منابع، توزیع درآمد، تثبیت اقتصادی) و مخصوصا وظیفه تثبیت اقتصادی، دولت مجبور می­شود برای ایجاد اطمینان و افزایش ثبات اقتصادی از طریق سیاست­های پولی یا مالی، متحمل هزینه­هایی شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت می­شود. لذا هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و مخارج دولت در هشت کشور اسلامی در حال توسعه موسوم به D8 (شامل کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه) می­باشد.

در این پژوهش سعی شده است با بهره گرفتن از الگوی داده­های تابلویی در سال­های 2013-1980 و استفاده از الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH)[1] برای اندازه ­گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت بررسی شود. نتایج برآورد الگوها نشان می­دهد که افزایش نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت تاثیر منفی دارد.

مقدمه

تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت­های اقتصادی مهم­ترین مسئله­ای است که از بدو      شکل­ گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش­روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدودیت­های عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است. دولت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابری­های اجتماعی بسیار کوشیده­اند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است. سیاست‌هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت‌ها یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه­بری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه­گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست‌ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می‌شود. تغییرات برون­زای شرایط بازار اجتناب پذیر هستند، درحالی که سیاست‌های دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاست­گذار قرار دارند. بر این اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژه­ایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 105

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         asa.goharii@gmail.com