پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی: بررسی و تحلیل سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه فردوسی

پایان نامه رشته  زبان و ادبیات فارسی

عنوان : بررسی و تحلیل سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه فردوسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خرم آباد

پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی و تحلیل سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه فردوسی

استاد راهنما:

دکتر مسعود سپه وندی

فهرست مطالب:
فصل اوّل:
کلیاّت و مقدمات پژوهش
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسئله. 3
1-3- پرسش­های اصلی تحقیق. 3
1-4- اهداف تحقیق. 4
1-5- ضرورت و اهمیّت تحقیق. 4
1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش. 4
فصل دوم:
مرور مطالعاتی
2-1- مبانی نظری پژوهش. 7
2-2- پژوهش­های گذشته. 9
فصل سوم:
روش تحقیق
3-1- روش تحقیق. 12
3-2- شیوه وابزار جمع آوری اطلاعات 12
3-3- بیان قلمرو تحقیق. 12
3-1-1- محدوده وموضوع پژوهش. 12
3-1-2- کاربرد پژوهش. 12
3-4- روش تجزیه وتحلیل داده ها 13
فصل چهارم:
ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمات پژوهش. 15
الف
4-1-1- مقدمه. 15
4-1-2- زندگی­نامه فردوسی 16
4-1-3- ویژگی های هنری شاهنامه. 17
4-1-4- سرچشمه­ی داستان های شاهنامه. 20
4-1-5- بخش­های اصلی شاهنامه. 21
4-1-6- حماسه. 22
4-1-7- خصوصیات حماسه. 24
4-1-8- اسطوره 25
4-1-9- پهلوان و پهلوانی در اسطوره 26
4-1-10- انسان آرمانی شاهنامه. 28
4-1-11- مروری بر اخلاق و مکاتب اخلاقی 29
4-2- مهم ترین سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه­ی فردوسی 33
4-2-1- شاهنامه و سجایای اخلاقی 33
4-2-2- حمد و ثنا و توکّل به خدای پهلوانان درشاهنامه­ی فردوسی 35
4-2-3- خردمندی پهلوانان در شاهنامه­ی فردوسی 40
4-2-4- وفاداری پهلوانان به ملک و میهن در شاهنامه­ی فردوسی 44
4-2-5- آزادگی و حق­جویی پهلوانان. 46
4-2-6- صلح وآشتی­جویی پهلوانان، درشاهنامه­ی فردوسی 47
4-2-7- دادگری و عدالت‏خواهی پهلوانان در شاهنامه­ی فردوسی 51
4-2-8- پند و عبرت پذیری پهلوانان. 54
4-2-9- حفظ نام و ننگ وآوازه­ی پهلوانان شاهنامه. 55
4-2-10- فتوّت و جوانمردی پهلوانان شاهنامه. 60
4-2-11- نیکی و نکوکاری پهلوانان در شاهنامه­ی فردوسی 61
4-2-12- تواضع و فروتنی پهلوانان در شاهنامه­ی فردوسی 63
4-2-13- نگاه داشتن خشم و غضب توسط پهلوانان در شاهنامه. 64
4-3- گذری بر سجایای اخلاقی پهلوانان نامدارایرانی شاهنامه. 65
4-3-1- سجایای اخلاقی رستم،‏ بزرگ مرد شاهنامه. 65
4-3-1-1- اعتقاد رستم به خدا 66
4-3-1-2- صلح جویی رستم. 68
4-3-1-3- جوانمردی رستم. 69
4-3-1-4- خردمندی رستم. 70
4-3-1-5- امانتداری رستم. 71
4-3-1-6- آزادگی رستم. 72
4-3-2- سجایای اخلاقی سیاوش در شاهنامه. 74
4-3-2-1- شخصیّت اخلاقی سیاوش. 74
4-3-2-2- خردورزی سیاوش در شاهنامه­ی فردوسی 76
4-3-2-3- عفّت و پاکدامنی سیاوش در شاهنامه­ی فردوسی 81
4-3-2-4- وفای به عهد سیاوش در شاهنامه­ی فردوسی 82
4-3-3- سجایای اخلاقی گودرز در شاهنامه­ی فردوسی 84
4-3-3-1- ویژگی­های شخصیّتی گودرز در شاهنامه. 84
4-3-3-2- یزدان‏پرستی گودرز در شاهنامه­ی فردوسی 85
4-3-3-3- شجاعت و دلاوری گودرز. 86
4-3-3-4- امانتداری و صداقت گودرز. 87
4-3-3-5- تواضع و فروتنی گودرز. 88
4-3-3-6- خرد و حکمت گودرز. 89
4-4- گذری بر سجایای اخلاقی پهلوانان انیرانی شاهنامه. 91
4-4-1- سجایای اخلاقی پیران ویسه در شاهنامه. 91
4-4-1-1- خردمندی پیران در شاهنامه ی فردوسی 92
4-4-1-2- طرفداری پیران از صلح‏ وآشتی در شاهنامه. 93
4-4-1-3- نام نیک و عزّت نفس پیران در شاهنامه. 94
4-4-1-4- فداکاری پیران در شاهنامه. 94
4-4-1-5- مهربانی پیران در شاهنامه. 95
4-4-1-6- وفای به عهد پیران درشاهنامه­ی فردوسی 95
4-4-1-7- یزدان پرستی پیران. 96
4-4-2- سجایای اخلاقی اغریرث در شاهنامه­ی فردوسی 97
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادها
1-5- نتیجه گیری 104
2-5- پیشنهادها 105
منابع و مآخذ. 106
چکیده
فردوسی بزرگترین شاعر حماسه سرای ایران و شاهنامه – اثر گران­قدر ایشان – یکی از بزرگترین کتاب­های حماسی، اخلاقی و اجتماعی است.
شاهنامه، جامع همه­ی علوم انسانی و اخلاقی است و آیینه­ی تمام نمایی است که، همه فضیلت­ها و رذیلت­های اخلاقی در آن با ذکر نمونه­هایی از کردار پهلوانان و شاهان ذکر می گردد. کمتر اثری همچون شاهنامه این گونه تصویرسازی را در برابر دیدگان خواننده ایجاد می کند.
کردار و رفتار انسان­های بزرگ در طول تاریخ سرمشق زندگی بوده است. در این میان صاحبان زور و قدرت بدنی جایگاه ویژه­ای دارند. فردوسی، پهلوانان خود را ابتدا با لباس حلم و ادب می آراید و بعد روانه میدان می­ کند، گویی می­دانسته که ابیات شیرین شاهنامه برای همیشه و در تمام نقاط عالم همواره تازه و «به روز» خواهد بود. اکنون با گذشت چندین قرن نام و آوازه­ی پهلوانان نامی شاهنامه هنوز زنده است، زیرا پهلوانان شاهنامه، انسان­های بزرگی بوده اند، که هیچگاه از فضیلت ها و سجایای اخلاقی تخطّی نکرده و همواره نیکی را بر بدی و خیر را بر شر ترجیح داده­اند. در این تحقیق، تنها نمونه­های بسیار جزئی از منش و کردار پسندیده­ی پهلوانان شاهنامه، مورد بررسی قرار گرفته است، و الا در این مجال اندک نمی­توان تمام سجایای اخلاقی شاهنامه را بررسی نمود.
1-1- مقدمه
حکیم ابوالقاسم فردوسی- صاحب اثر گران بهای شاهنامه- یکی از ابر مردان عرصه­ ادب فارسی است. از دیر باز هر ایرانی با خواندن اشعار شاهنامه­ی فردوسی،برخود بالیده که صاحب حماسه­ی بزرگی است که همواره درس ادب و اخلاق و ارزش­های پسندیده را نثار مردم ایران و جهان نموده است؛ ارزش­ها و سجایای اخلاقی که در زندگی، رزم و حتّی مردن شخصیّت­های شاهنامه، به ویژه پهلوانان نمود عینی دارد. شاهنامه­ی فردوسی به­یقین شده است.گنجینه ای که علاوه بر به تصویر کشیدن فرهنگ و تاریخ افتخارآمیز ملی ما، در ترویج و اعتلای ارزش­های اخلاقی-انسانی و نیز تقویت خصیصه­های حسنه تلاش و کوشش فراوانی مبذول داشته است.
دغدغه­ی­فردوسی،حتّی در آن هنگام که قهرمانانش در بحبوحه­ی نبرد هستند،ترویج اخلاق وادب است. مقوله­ای که در کمتر اثری می­توان مانند آن را پیدا کرد. شاهنامه کتابی است که عملاً درس اخلاق و ادب را به جهانیان گوشزدمی­کند.سجایای اخلاقی­از قبیل دعاو نیایش،گذشت، خرد، وفاداری، آزادگی، شجاعت، آشتی­جویی، میهن­پرستی و جوانمردی و. از دیرباز در هر فرهنگ و آیینی پسندیده بوده و کمتر نویسنده و شاعری پیدا می­شود که در اثر خود از این سجایا و ارزش­های اخلاقی – انسانی نام نبرده باشد. امّا استفاده فردوسی از این ارزش­ها به گونه­ای خاص است. ایشان شخصیّت­های بزرگ شاهنامه را ابتدا با لباس­زیبای عفت­وپاکدامنی می­پوشاندو وجودآن­ها را به زیور مردانگی و جوانمردی مزین می­کندتا زمینه­ ترویج ارزش­ها وسجایای­اخلاقی را در­جامعه بگستراند.
دراین پایان نامه سعی شده است، سجایای اخلاقی پهلوانان شاهنامه­ی فردوسی هنگام نبرد و رفتار با دیگران مورد بررسی قرار گیرد به آن امید که درس عملی و تصویری ملموس باشد برای همه­ی پویندگان راه معرفت واخلاق وزنگ هشداری باشد برای کسانی که در فکر بدی به دیگران هستند.
هــرآن کــس کــه انــدیشــه­ی بــد کنــد                بـــه فــرجــام،بــد بــا تــن خــود کنــد
تعداد صفحه : 123
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       asa.goharii@gmail.com

این نوشته در زبان و ادبیات فارسی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.