حقوق

پایان نامه ارشد رشته حقوق: یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پاِیان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش عمومی

موضوع:

یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

استاد راهنما:

دکتر سید ناصر سلطانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده.1

مقدمه.2

بخش اول: مفهوم و مبانی بیمه ، یکسان سازی و حقوق شهروندان9

فصل اول: کلیات10

1-مفاهیم.11

1-1تعریف بیمه 11

2- یکسان سازی و تجمیع صندوقهای بیمه ای.12

3- حقوق شهروندی.13

4- حق بر بیمه در قانون اساسی و قوانین عادی14

4-1: بیمه های اجتماعی.18

4-2 : انواع بیمه های اجتماعی.18

4-2-1: بیمه تامین اجتماعی.18

4-2-2: بیمه خدمات درمانی20

4-2-3: بیمه نیروهای مسلح .21

4-2-4: بیمه روستائیان و عشایر23

4-2-5: بازنشستگی کشوری27

4-3 : سایر صندوقهای بیمه ای28

4-3-1: صندوق بیمه اجباری وکلا و کارگشایان دادگستری28

4-3-2: صندوق تامین اجتماعی شهرداری تهران31

4-3-3: صندوق مشترک بانک ها.32

4-3-4: صندوق شرکت ملی نفت ایران.34

4-3-5: صندوق وزارت جهاد کشاورزی.35

4-3-6: صندوق بازنشستگی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران.35

4-3-7: صندوق بازنشستگی بانک مرکزی ایران35

4-3-8: صندوق بازنشستگی آینده ساز35

4-3-9: صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ایران37

4-3-10: صندوق کشتیرانی37

4-3-11: صندوق بیمه مرکزی.38

4-3-12: صندوق بازنشستگی کارکنان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران.39

4-3-14: صندوق بازنشستگی شرکت صنایع مس ایران40

4-3-15: صندوق عمران مراتع41

4-3-16: صندوق بازنشستگی بیمه ایران.42

4-3-17: صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد.42

4-3-18: مقررات خاص مربوط به سردفتران و دفتریاران43

4-3-19: مقررات خاص شاغلین در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران44

4-4: تفاوت بیمه های اجتماعی و تجارتی.47

5- تغییر شرایط برخورداری از مزایای تامین اجتماعی در قانون مدیریت خدمات کشوری.48

5-1: تغییر شرایط بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی49

5-1-1: شرایط بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری در قوانین قبلی.50

5-1-2 : شرایط بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی51

5-1-3 : شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری52

5-2: تغییر شرایط برخورداری بیمه شدگان تبعی از مزایای تامین اجتماعی.53

5-3: گسترش پوشش بیمه بیکاری به کارمندان دستگاه های اجرایی.55

5-4: شرایط دریافت و مبلغ کمک هزینه عائله مندی و اولاد.55

5-5: تکلیف دستگاه های اجرایی به فراهم کردن پوشش بیمه مکمل برای کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان.58

5-6: مرخصی استعلاجی59

5-7: اشتغال بازنشستگان59

فصل دوم: تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی.60

1- در عرصه اجتماعی60

1-1: حمایت از گروه های زحمتکش 60

1-2: صیانت از نیروهای کار در جامعه و رها ساختن آنها از بیم و هراس و ناامنی.61

1-3: کاستن از شدت اختلاف و تفاوتهای میان طبقات اجتماعی و توزیع مجدد آنها بطور عادلانه.62

1-4: برقراری تعاون اجتماعی بجای فردیت در روابط انسانی.62

1-5: تاکید بر فضیلت کار و تقویت اخلاق حرفه ای.63

2- در عرصه اقتصادی63

2-1: تامین درآمد جایگزین بجای درآمد قطع شده63

2-2: پوشش هزینه های خانوادگی و هزینه های استثنایی ناشی از بیماری یا حادثه یا وفات64

2-3: افزایش فرصت کار و استخدام65

3- آثار و تبعات قوانین موضوعه و مصوبات دولت بر تعهدات و استقلال سازمانهای بزرگ بیمه ای همچون تامین اجتماعی.66

بخش دوم: یکسان سازی انواع بیمه و جایگاه آن در حقوق موضوعه68

فصل اول: تحلیل و بررسی امکان و عدم امکان تجمیع صندوقهای بیمه ای.69

1- تجمیع صندوق های بیمه ای69

1-1: هدف تجمیع70

1-2: فروض متصور بر نحوه تجمیع71

1-3: قلمرو تجمیع.73

1-4 : زمان تجمیع73

2- عدم امکان تجمیع صندوق های بیمه ای74

2-1: موانع احتمالی تجمیع.74

2-2: رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اساسنامه تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق خدمات درمانی توسط دولت و تجمیع این صندوق ها در سازمان تامین اجتماعی.75

2-3: یکسان سازی بیمه های درمانی و تشکیل بیمه سلامت.80

فصل دوم: ضرورت یکسان سازی انواع بیمه برای آحاد جامعه82

1- طرح بیمه اجتماعی فراگیر ( همگانی ).82

2- یکسان سازی انواع بیمه و ضرورت رعایت عدالت85

2-1: حق تامین اجتماعی، حق مسلم بشری.85

2-2: رویکرد عدالت در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی.88

نتیجه گیری و پیشنهاد :93

منابع و ماخذ:.98

چکیده:

ارائه بیمه از بهترین و بالاترین خدماتى است که کیفیت بالاى آن و عدالت در برقرارى آن مى تواند معیار قابل قبولى براى سنجش درجه پیشرفت یک کشور باشد. در بعضى کشورها بیمه هاى مختلفى به شهروندان ارائه مى گردد؛ براى مثال در کشورمان ایران، بیمه هایى همچون بیمه تامین اجتماعى، خدمات درمانى، نیروهاى مسلح و. وجود دارد که افراد با اشتغال به مشاغل مختلف مجبور به پذیرش شرایط خاص آن مى گردند که با عنایت به خدمات مختلفى که این صندوق ها ارائه مى نمایند؛ به نظر مى رسد عدالت اجتماعى و برابرى حقوق شهروندان آنچنان که اصول 19و20 قانون اساسى بدان اشاره مى نماید چندان رعایت نمى گردد. لذا لازم است ساز و کارها و تمهیداتى در این راستا اندیشیده شود تا با ایجاد رقابت، خدمات بهتر و بیشترى به شهروندان ارائه گردد و یا با یکسان سازى انواع آن زمینه برابرى حقوق شهروندان و نیز اجرای کامل و صحیح اصل 29 قانون اساسی که اشعار می دارد: “برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تامین‏ کند”، فراهم شود.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 112

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***